Avmaskning

AVMASKNING


Här kommer en artikel, skriven av Mimmi Kylemark efter ett studiebesök på Varekils djurklinik. I slutet finns några länkar till mer information om inälvsparasiter och avmaskning.


Mask & Hund – borde vi veta mer?


Ja, inte visste jag att det fanns så mycket att veta om de inälvsparasiter som kan drabba våra hundar, om avmaskning och om att ta hunden med sig utomlands!


Instruktörer från Orust Hundägarförening begav sig till Varekils djurklinik en eftermiddag och där vi höra en föreläsning av chefsveterinär Annika Berndtsson, sekonderad av Anna-Karin Valentin, djurskötare och ägare till kliniken. De hade nyligen varit på utbildning i ämnet och kunde delge oss de allra senaste rönen. Vi fick dessutom gott om tid att bombardera dem med frågor efter föreläsningen. Det var jätteintressant och frågorna var många. Jag tänkte försöka mig på en riktig genomgång, mycket berör alla oss hundägare och våra hundar, på fler sätt än man kan tro.


Det handlar om några olika maskfamiljer, nämligen rundmask, bandmask och hjärt/lungmask. Jag tar en maskfamilj i taget och avslutar varje avsnitt med vilka avmaskningsråd som gäller för just den gruppen. Sist kommer lite om att resa med hund samt hur du vet att din hund har mask.


Två termer man måste känna till är huvudvärd och mellanvärd. Huvudvärd är det djur som smittas av masken, alltså hundar i detta fall. Mellanvärdar är de djur som bär på ägg och larver och som äts av hundar som då blir smittade. De vanligaste mellanvärdarna hos oss är möss, sork och liknande, men även vilt kan förekomma. Andra mellanvärdar kan vara myggor och loppor. En stor smittspridare är avföring från räv och hund. Detta är en viktig anledning till att alltid plocka upp efter sin hund. När snön smälter är vissa gångstråk kantade av bajshögar som säkerligen döljer miljontals parasiter som andra hundar får i sig.


MDR1-genen, vall- & fårhundar och mediciner

Har du en vallhund, fårhund eller vinthund kan din hund vara börare av MDR1-genen och tål då inte vissa läkemedel, däribland vissa avmaskningsprodukter. Din hund kan dö om den får i sig fel preparat. Följ inte ordinerade maskmedel utan att kontrollera vad din hund tål.  Läs mer om detta här. (öppnas i nytt fönster)


RUNDMASKAR


1. Spolmask

2. Hakmask

3. Piskmask


I varje undergrupp finns det sedan flera olika sorter så det kan bli lite förvirrande.


Spolmaskar

Spolmasken är den absolut vanligaste parasiten som drabbar hund, det finns främst två olika maskar att se upp med.


Toxascaris leonina är inte så vanlig men det intressanta med den är att den går på både hund och katt. Det är alltså bra att avmaska sina husdjur samtidigt mot spolmask.


Toxocara canis, även kallad hundspolmask, är betydligt vanligare och drabbar nästan alltid valpar. Detta beror på att larver har lagt sig i viloläge i tikens muskler, på dag 40-42 i dräktighetstiden vaknar larver till och vandrar ut i kroppen för att senare vandra över till foster i livmodern. Efter födseln smittas valparna av larver via modersmjölken under de två första levnadsveckorna. Man kan sällan se på en valp att den är smittad innan det gått för långt och hunden är full av maskar. I enstaka fall kan man se att valpen kräker upp mask.


Hos vuxna hundar får hunden i sig masklarver genom att äta en mellanvärd, t ex en sork, eller genom att slicka i sig ägg med färdigutvecklade larver. Larverna tar sig in i lever och sedan lunga, där hostas den upp av hunden som sedan sväljer ner larven i tarm/mage – och där utvecklas larven till mask. Äggen överlever utanför djurens kropp i oerhört tuffa förhållanden, såväl inomhus som utomhus. Extremt höga temperaturer är det enda som tar dör på äggen, över 90° behövs om de ska dö. Efter denna vinter när hundbajshögarna var ofantligt många när snön försvunnit kan man bara tänka sig vilken autostrada av spolmasklarver och ägg våra hundar vandrar genom! Ytterligare en anledning att plocka upp efter hunden, såväl på promenad som på och runt vår hundklubb. Har en människa fått i sig spolmasklarver kan deras vandring i kroppen orsaka lever- och lungskador vilka vanligen läker utan problem. I sällsynta fall kan dock en vandrande spolmasklarv orsaka allvarliga ögonskador.


Avmaskning

Eftersom valpar inte får andra maskar än spolmaskar, (om inte andra hundar bär hem sork & möss till valparna), är det onödigt att använda ett brett maskmedel som slår ut fler maskarter. Banminth tar bara spolmask och är lätt att ge, det är heller inte farligt att överdosera. Mina hundar äter det gärna och man får det i en plastspruta eller tub så man kan spruta det rätt i munnen på valparna.

 

Valparna avmaskas första gången vid 2 veckors ålder, då avmaskar man övriga hundar i familjen också. Sedan ska valparna och tiken avmaskas varannan vecka fram till 12 veckors ålder. Det blir 6 gånger det! Tiken ska dessutom avmaskas en gång under dräktigheten.


Vuxna hundar bör avmaskas 4 ggr/år om de springer lösa i skog och mark, 1 gång per år räcker om du har din hund kopplad och bor i stan. Även om din hund inte jagar möss och sork i skogen kan den äta infekterad avföring, speciellt från räv. Men alla djur i vilt tillstånd har inälvsparasiter.


Hakmaskar

Uncinaria stenocephala, den nordliga hakmasken, är den vanligaste hakmasken som drabbar hund på våra breddgrader. Denna mask är mycket vanlig hos räv som är en stor smittkälla för våra hundar. Hakmasken sätter sig på tarmväggen och suger blod. Hunden bajsar ut ägg som kläcks till larver. Dessa kan leva ett tag utanför huvudvärden men överlever inte kalla vintrar. Den har inte alls samma överlevnadsförmåga som spolmasken.


Avmaskning mot hakmask

Eftersom hakmasken är ovanlig avmaskar man vid konstaterad förekomst. Hakmaskinfektion kan vara svårbehandlad. Vid konstaterad infektion rekommenderas tre kurer med 2 veckors mellanrum. Till exempel Axilur kan användas. Behandlingen följs upp med träckprovsundersökning 4 veckor efter avslutad behandling.


BANDMASKAR


Som du kan se av bilden så består masken av små plattor som sitter ihop på ett långt band. Äggen utvecklas i den sista plattan som masken släpper när äggen är mogna.


Taenia-arterna blir 1,5–3 meter långa och smittar genom mellanvärdar som får, nöt, get, älg, rådjur, ren, svin och häst. Drabbar räv och hund.


Dipylidium caninum, även kallad loppbandmasken, förekommer hos hund, katt och människa. Masken kan bli 15–50 cm lång. Mellanvärd är loppor och pälsätande löss. Larven utvecklas i loppan eller lusen och hunden får i sig smittan via mellanvärden genom att hunden kliar och naggar sig och sväljer loppan. Maskens ägg kan ses som ”gurkfrön” i avföringen.

Mesocestoides spp. förekommer hos hund och är mycket vanlig hos räv. Längden kan variera mellan 3 dm till 2,5 meter. Maskens äggpaket kan ses i hundens avföring och ser ut som risgryn. Masken har två mellanvärdar. Den första är ett kvalster som får i sig äggen. Kvalstret äts sedan upp av mellanvärd nummer två som kan vara en fågel, reptil eller smågnagare som i sin tur äts upp av hunden.


Echinococcus granulosus, hundens dvärgbandmask, finns i norra Sverige. Masken är bara 2,5–5 mm lång och har människa, får, nöt, get, ren, häst och svin som mellanvärd. Finns hos oss mest i ren. Denna dvärgbandmask är inte så farlig och kan lätt tas bort med avmaskningsmedel


Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är däremot den vi kanske bör oroa oss mest för och som det ibland slås larm om i tidningar och TV. Mer information hittar du på dvärgbandmaskens egna sida i menyn ovan under Smått & Gott / Hundhölsa.


Avmaskning mot bandmask

När du rest utomlands med din hund MÅSTE hunden avmaskas mot dvärgbandmask innan återresa till Sverige. Eftersom dvärgbandmask även kan smitta oss människor och orsaka sjukdom är det viktigt att masken inte förs in och sprids i Sverige. Hundar som reser in i Sverige ska därför avmaskas med avmaskningsmedel som innehåller prazikvantel redan i avreselandet och avmaskningen måste intygas av veterinär. Hunden bör också ges en andra dos prazikvantel snarast efter hemkomsten. Dessutom ska du plocka upp allt bajs efter din hund i 3 veckor. Får vi in denna mask i Sverige kan vi kanske inte längre plocka bär och grönsaker som ätes råa eftersom vi då kan få i oss ägg och larver. Preparat med prazikvantel tar bort alla typer av bandmask. Eftersom bandmasken är mycket ovanligare än spolmask räcker det att avmaska mot denna mask 1 gång/år om du inte bor i ett område där man hittat masken. Receptfria preparat med denna substans är Droncit, Drontal comp och Milbemax. Axilur hjälper mot Taenia-arterna och Mesocestoides.


HJÄRT- & LUNGMASKAR

Dessa maskar är än så länge ovanliga i Sverige och förekommer mest på räv. Men de kommer att öka i och med att vi reser alltmer och allt oftare tar med våra hundar. Detta är en typ av mask man inte vill råka ut för, den leder ofta till att man måste avliva sin hund.


Fransk hjärtmask, Angiostrongylus vasorum, har påträffats i Sverige, på räv och hund på Koster. Många arter av sniglar fungerar som mellanvärdar, vanligen skogssnigel och andra arter av släktet Arion, t ex spansk skogssnigel, men även vinbergssnäcka är en möjlig mellanvärd. Huvudvärden får i sig infektiösa larver när de äter snigeln eller slem efter snigeln.  Tredje stadiet av larverna penetrerar tarmväggen hos värddjuret och tar sig till lymfknutor i bukhålan. Här sker en vidare utveckling. Cirka 20 dagar efter smitta når larverna höger hjärthalva och lungans blodkärl. Då kan hunden vara så påverkad att den måste avlivas.


Hur vet jag om min hund bär på mask?

Symptom

- Synliga maskar (spolmask i spyor, bandmask analt)

- Kräkning

- Diarré

- Förstoppning

- Nedsatt aptit

- Uppsvälld buk

- Torr, livlös päls

- Hosta

- Motionsintolerans (blir fort trötta)


Analys

Maskägg kan inte ses med blotta ögat, utan man måste ta prov på avföringen. Provet skickas in till ett laboratorium för att få svar på om hunden bär på mask och vilken mask det är. Valpar kan ibland kräkas upp maskar men då har de mycket mask i sig!

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) gör träckprovsanalyser. Kontakta dem för vidare information om provtagningen eller gå in på Apoteket och köp en förpackning Kollamasken - smådjur. Tänk på att masken utsöndras oregelbundet så samla avföring under tre dagar.

Att resa utomlands med din hund

Ju fler kontakter våra hundar har med ”farliga” miljöer, desto större är också riskerna för smitta och att vi för in farliga parasiter till Sverige. Båda representanterna från Varekils djurklinik avrådde bestämt från att ta med hunden på resan, de skulle själva aldrig ta med sina hundar utomlands. Samma uppmaning har jag även fått från Blå Stjärnan. Vi utsätter inte bara våra hundar för risker utan även oss själva. Måste du ta med hunden, sätt dig då in i alla krav som ställs på avmaskning, veterinärintyg mm. Och glöm inte att vara extra noga och plocka upp efter din hund under minst tre veckor efter hemkomsten! 


Sammanfattning om avmaskning

Hundens maskar utvecklar inte en resistens mot avmaskningsmedel som man tidigare befarat, man kan därför använda samma medel år efter år och bör hellre överdosera än tvärtom. Detta är vetenskapligt bevisat i en ny stor undersökning. Varekils djurklinik har fått följande rekommendationer när det gäller avmaskning: Hund som hålls kopplad och bor i stan avmaskas en gång om året med ett brett maskmedel som tar alla typer av mask. Hund som springer fritt och/eller bor på landet avmaskas en gång om året med ett brett medel och sedan ytterligare tre gånger med ett medel som bara tar spolmask. Och håll din hund hemma i Sverige om det är möjligt, och plocka inte hem hundar från andra länder – vi har inte den kontrollen på dessa hundar att vi kan vara säkra på att de behandlats rätt. I så fall ska du själv hämta hunden och se till att avmaskning och vaccination sker enligt alla krav innan hunden kommer in i Sverige.

Källor

Statens veterinärmedicinska anstalt

Apoteket

Avmaska.se (Bayer Health Care)

Doggy rapport, nr 3 2000