Rävskabb


RÄVSKABBRävskabb är en sjukdom som har sitt ursprung i parasiten Sarcoptes scabiei. Sjukdomen sprids via ett kvalster som infekterar det djur som angrips. I huden gräver skabbkvalstret gångar där honan lägger 3-4 ägg per dag under sin livstid, vilken är 2-4 veckor. Äggen kläcks efter några dagar till larver, som via två olika nymfstadier blir vuxna och könsmogna. Hela utvecklingen i huden tar omkring två veckor.


Kvalstret kan inte fortleva på andra än värddjuren, därför drabbas människor oftast bara av kortvariga besvär. Värddjur i Sverige är räv, hund, lo, mård och varg. Hundar kan smittas både genom direkt kontakt med redan smittade djur och indirekt genom att skabbkvalstret överlevt en kortare tid på platser där infekterade djur, räv eller hund har vistats.


Symtom

Det vanligaste symtomet är klåda och den brukar vara värst om nätterna. Andra inledande symtom är hudrodnad, små upphöjningar i huden (palper) samt att hunden får mjäll. Så småningom kan hunden få håravfall och gråa skorpbildningar.


Inkubationstid

Eftersom kvalstret lägger några ägg per dag under hela sin levnadstid som är 2 till 4 veckor kan det ta flera veckor innan hunden visar några symtom. Enligt veterinär bör man vänta minst tre veckor  innan man är på den säkra sidan. Misstänker man att ens hund blivit smittad ska den alltså inte träffa andra hundar på minst tre veckor efter påbörjad behandling. Läs vad som gäller exakt för det medlet du behandlar din hund med.


Behandling

Hunden behandlas oftast med droppar som appliceras i hundens nacke, precis som med vissa fästingmedel. Behandlingen upprepas tre gånger under tre veckor för att vara säker på att alla ägg, larver och kvalster är borta. Medlet är receptbelagt och fås hos veterinär.


Läs mer hos

- Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

- Veterinären.nu

 


MM Hund

Hälsa gärna på oss men ring och avtala tid. Bara förbokade besök!

Adress:

Timmerhult 420

473 93 HENÅN