Lus & Loppa

LUS & LOPPA


Löss

Lusen lever hela sitt liv på värddjuret och är lätt att upptäcka då både gnetterna (äggen) och de vuxna lössen är synliga för blotta ögat. Gnetterna sitter fastklistrade på hårstråna. Om du får ett lusangrepp så tvätta liggytor (filt, kudde) och borstar och kammar. Lusen genomgår flera stadier innan den är färdigutvecklad. Den vuxna blodsugande honan kan leva 4-6 veckor och lägger 5-10 ägg varje dag.


Det finns två typer av löss på hund - den blodsugande lusen, och den pälsätande, som dock är relativt sällsynt. Löss är artspecifika vilket innebär att hundens löss inte smittar katten och tvärtom. Hundens löss angriper därför inte heller människa.


Angrepp av löss kan ge klåda, ökad mjällbildning och krypningar i huden. Klådan kan göra livet enländigt för såväl djur som människa, ett ständigt krafsande husdjur är nog så störande. När djuret krafsar med sina smutsiga klor uppstår hudirritationer och små sår som kan bli infekterade. Den pälsätande lusen kan vid kraftig förekomst förtära pälsen på stora områden. Hos en del hundar orsakar löss våteksem, s k hot spots.


Behandla hunden med Frontline vet. Det finns receptfria mediciner som fungerar både förebyggande och som behandling när löss redan angripit hunden. Behandlingen kan behöva upprepas en gång.


Läs mer hos  Apoteket


Loppor

I Sverige är loppor vanligast i de södra delarna av landet där vinterklimatet är milt och lopporna kan föröka sig. Den äkta hundloppan har anpassat sig till vårt inomhusklimat. Äggen kan överleva och utvecklas mer än ett år utanför värddjuret. Andra loppor som tillfälligtvis lever på hundar är fågelloppor, grävlingsloppor och igelkottsloppor. Lopporna hittar du framförallt på ryggslutet (länden) på din hund eller katt. Ett djur som fått loppor visar upp en rad olika symtom. Klåda är ett av de första symtomen. Mjäll, håravfall och små hudblödningar är andra symtom.


En loppa hoppar visserligen men inte från en hund till en annan. Den sprids genom att loppan lägger ägg som ramlar ner på golvet. Där kläcks ägget och larven förpuppar sig. Denna puppa kan leva upp till ett år. När den utsätts för tryck eller värme från till exempelvis en hund, brister puppan och en loppa kommer ut som sätter sig på hunden. Man uppskattar att 95% av alla loppor finns i hundens hemmiljö och enbart 5% på hunden. För en framgångsrik behandling är det viktigt städa (dammsuga) flera gånger i veckan, tvätta alla liggunderlag och andra textilier som hunden ligger på minst en gång i veckan.


Behandla hunden med Frontline vet. Medel mot fästingar och Lufenuron kan ge i förebyggande syfte om man vet med sig att loppor finns i miljön man ska till.


Läs mer hos  veterinären.nu