Utlandsresa

UTLANDSRESA


Ju fler kontakter våra hundar har med nya miljöer, desto större är också riskerna för smitta och att vi för in farliga parasiter till Sverige. Många veterinärer avråder bestämt från att ta med hunden på resan, de skulle själva aldrig ta med sina hundar utomlands.  Vi utsätter inte bara våra hundar för risker utan även oss själva. Måste du ta med hunden, sätt dig då in i alla krav som ställs på avmaskning, veterinärintyg mm. Och glöm inte att vara extra noga och plocka upp efter din hund under minst tre veckor efter hemkomsten!


När du rest utomlands med din hund MÅSTE hunden avmaskas mot dvärgbandmask innan återresa till Sverige. Eftersom dvärgbandmask även kan smitta oss människor och orsaka sjukdom är det viktigt att masken inte förs in och sprids i Sverige. Hundar som reser in i Sverige ska därför avmaskas med avmaskningsmedel som innehåller prazikvantel redan i avreselandet och avmaskningen måste intygas av veterinär. Hunden bör också ges en andra dos prazikvantel snarast efter hemkomsten. Dessutom ska du plocka upp allt bajs efter din hund i 3 veckor. Sprids denna mask i Sverige kan vi kanske inte längre plocka bär och grönsaker som ätes råa eftersom vi då kan få i oss ägg och larver. 


Rävens dvärgbandmask är inte synlig för blotta ögat och en infekterad hund visar inga symtom till följd av infektionen. Det kan räcka med att klappa en infekterad hund för att få smitta (maskar som inte syns) på händerna. Människor som blir sjuka till följd av infektion med denna bandmask måste oftast genomgå livslång behandling för att inte avlida. En levertransplantation kan också vara nödvändig.


När du reser utomlands med din hund måste du skaffa ett sällskapsdjurspass. Det är du som för in ett djur till Sverige som har ansvar för att alla införselvillkor är uppfyllda. Du måste ta reda på vad som krävs. Du måste till exempel se till att djuret har rätt vaccinationer och att dess sällskapsdjurspass uppdateras. Om ditt djur inte uppfyller kraven när det kommer till gränsen kan det avvisas, sättas i karantän eller avlivas.


Hunden ska vara vaccinerad mot rabies innan avfärd. Detta måste påbörjas i mycket god tid. Hunden måste nämligen uppvisa att den bildat antikroppar mot rabies. Detta gör man genom att ta ett prov tidigast efter 120 dagar efter vaccinatione. Om hunden inte uppvisar antikroppar måste den vaccineras igen och upprepa samma procedur efter 120 dagar. Har man otur kan det alltså ta väldigt lång tid innan hunden godkänns för att resa utomlands.- Regler för införsel av en hund, katt eller iller från EU och tredje länder med EU-villkor (Jordbruksverket)

- Införsel av hundar, katter och illrar från länder utanför EU (Jordbruksverket)

- Undvik att köpa smuggelhund

- Mer om Rabies (Jordbruksverket)


MM Hund

Hälsa gärna på oss men ring och avtala tid. Bara förbokade besök!

Adress:

Timmerhult 420

473 93 HENÅN