Noskvalster

NOSKVALSTER


Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är en parasit som lever i hundens nos och bihålor. Hundar med noskvalster kan uppvisa olika symtom men vanligen rör det sig om symtom från de övre luftvägarna i form av t.ex. nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar och försämrat luktsinne. Man vet inte hur smittspridningen sker. Direkt smitta från hund till hund verkar trolig, eftersom man ibland kan se kvalster krypa på hundens nos. Eventuellt kan även indirekt smitta förekomma, eftersom parasiten kan överleva relativt länge utanför hunden. (ca 3 veckor)

I dagsläget finns det inte någon enkel och pålitlig metod utan oftast är det en sannolikhetsdiagnos och hundarna behandlas "för säkerhetsskull". Allt tyder på att noskvalster blivit allt vanigare under senare år.


Symtom

Hundar med noskvalster kan uppvisa olika symtom men vanligen rör det sig om symtom från de övre luftvägarna i form av t.ex. nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar och försämrat luktsinne. Om din hund börjar frusta och fnysa när den kommer ut i sol eller starkt ljus brukar detta vara en indikation på noskvalster. Kvalstret kan bara överleva i en fuktig miljö och när hunden kommer ut i ljuset kryper kvalstrerna längre in i nosgångarna och orsakar klåda.


Behandling

Tidigare behandlade man noskvalster med Interceptor. Detta läkemedel har dock orsakat dödsfall inom raserna collie, shetland sheepdog och australian shepherd. Idag behandlar man med en spot-onlösning som appliceras i nacken. För att få få bort alla stadier av parasiten upprepas behandlingen med någon veckas mellanrum. Medlet är receptbelagt och får hos veterinär.


Läs mer hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)