Kennelhosta

KENNELHOSTA - INFEKTION I HUNDENS LUFTVÄGAR


Kennelhosta är en mycket smittsam sjukdom som då och då dyker upp. Speciellt på platser där många hundar vistas samtidigt, t ex utställningar, tävlingar, hundklubbar, hundpensionat och liknande. Det finns mycket att läsa om sjukdomen och jag har här försökt sammanställa information från flera trovärdiga källor. Det finns många frågor där det är svårt att hitta svar och då har jag rådfrågat flera olika veterinärer. Även veterinärerna ger lite olika svar, men den mesta informationen överensstämmer veterinärer emellan. För källor se längst ner.


Kennelhosta är ett samlingsnamn på flera olika smittämnen som orsakar hosta hos hund. Hostan uppträder ofta akut och liknar kikhosta. Som hundägare tror man att hunden har satt något i halsen. Det är inte ovanligt att hostan blir så kraftig att vitt slem hostas upp, eller hunden till och med kräks. Idag finns olika typer av vaccin, men inget av dessa skyddar våra hundar till 100%! Vaccinerade hundar får lindrigare symptom än hundar utan vaccinationsskydd. Läs mer om detta längre ner i texten. Kennelhosta är inte i sig en livshotande sjukdom, men hos små valpar, äldre hundar, hundar med nedsatt allmäntillstånd eller nyopererade djur bör man ta  sjukdomen på stort allvar.


Vi följer SVAs rekommendationer: "Baserat på vetenskapliga studier bör en hund som har kennelhosta inte träffa andra hundar eller vistas på hundklubb, hunddagis och liknande under två veckor från det att den började hosta"


Bakgrund

Flera virus och bakterier kan orsaka kennelhosta, vissa ensamma, andra i kombination. Den viktigaste bakterien är:

- Bordetella bronchiseptica (en bakterie som förekommer i luftvägarna och kan

utsöndras från övre luftvägarna i 3-4 månader efter genomgången infektion).

- Mycoplasma (ett släkte bakterier som kan ge infektion i luftvägarna)

De viktigaste virusen är:

- Parainfluensavirus (mycket smittsam men lindrig inflammation i övre luftvägarna)

- Adenovirus typ 2. (angriper huvudsakligen luftvägarna)


Parainfluensavirus är i ca 80 % av fallen den faktor som framkallar sjukdomen. Virus smittar och angriper luftrör och bronker via infekterade, luftburna vätskedroppar från hostande hundar. OBS! Hundar kan smitta utan att själv ha hosta.


Smittspridning

Smittan överförs via direktkontakt mellan hundar, men också genom leksaker, vattenskålar och våra egna händer. Det råder delade meningar om smitta sprids genom kläder. Men hostar en smittad hund på dina kläder och en annan hund därefter nosar på dig i det område där den sjuka hunden hostat, så är det troligt att smittan kan föras över till den friska hunden. Virus överlever mycket kort tid utanför värddjuret. Virusen smittar framförallt under den första veckan som hunden hostar men bakterien kan utsöndras så länge som 3 - 4 månader efter genomgången infektion.


Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden för kennelhosta är 4 - 10 dagar. Ibland nämns 5 - 10 dagar och det finns uppgifter om upp till 14 dagar, men detta har ingen veterinär bekräftat. De flesta hundar har en febertopp precis i början av sjukdomen, men återfår sedan normal temperatur.

Normaltemp för hundar är 38 - 39 grader. Finns misstanke om smitta eller om hunden träffat en hund som senare visat sig ha kennelhosta, bör man dagligen kontrollera sin hunds temperatur. Hunden behöver lugn och ro och ska inte ansträngas under eller direkt efter sjukdomsperioden.


Hosta uppträder i varierande grad under 5-10 dagar. Vissa hundar hostar i 2-3 veckor. Det är också troligt att en hund kan smitta 1-2 dagar innan den själv visar symptom. Angripna hundar är för övrigt vanligtvis friska, med undantag av hostanfallen som ofta utlöses av ryck i halsbandet, upphetsning eller inandning av kylig luft. I sällsynta fall kan hunden drabbas av en sekundär infektion med bakterier och kan då få lunginflammation. Hunden får då ett kraftigt påverkat allmäntillstånd och ofta feber igen. Det är alltså

mycket viktigt att man fortsätter att kontrollera hundens temperatur dagligen, så att man tidigt märker om hunden får feber igen. Kontakta då veterinär. Likaså skall veterinär kontaktas om hundens allmäntillstånd påverkas. Det är viktigt att meddela veterinären att hunden har hosta och anmäl dig innan du tar med hunden in.


Efter sjukdom är hunden inte skyddad från att få sjukdomen igen. En hund som hostar, är smittad eller befinner sig inom inkubationstiden skall inte träffa andra hundar. Hur länge hunden skall hållas isolerad beror på vad hunden smittats av, dvs. vilken bakterie eller vilket virus som ligger bakom. Baserat på vetenskapliga studier bör en hund som har kennelhosta inte träffa andra hundar eller vistas på hundklubb, hunddagis och liknande under två veckor från det att den började hosta, eftersom det är under denna tid en hund som längst kan vara smittförande med CPIV-2 och CRCoV. I okomplicerade fall som beror på en virusinfektion är hunden inte smittförande mer än första sjukdomsveckan. Bordetella bronchiseptica kan dock utsöndras under många veckor, även efter det att hostan slutat. Problemet ligger i att skilja dessa infektioner åt! Många veterinärer anser att bordetella-bakterien oftare ger feber och påverkat allmäntillstånd och att hostan pågår längre tid än vid en ren virusinfektion, men det saknas idag studier som visar om detta stämmer. Om prover för bakterieodling tagits på hunden och bordetella-bakterier påvisats är risken stor att hunden kan vara smittförande några veckor till några månader och omvänt. Om bakterien inte påvisats vid odlingen är risken för kvarstående smitta liten.


Behandling

I de allra flesta fall tillfrisknar hunden utan behandling. Om hunden har mycket kraftig hosta kan hostmedicin ges.


Hos veterinären ställs ofta diagnos genom en typisk berättelse från djurägaren i kombination med en klinisk undersökning. Ibland behöver man göra ytterligare undersökningar som att t ex odla bakterier. Det finns även möjlighet att mäta antikroppar 5-10 dagar efter hostan börjat. Dessa antikroppar försvinner dock snabbt ur blodet.


Vaccinering

Vaccin finns mot kennelhosta, men är ingen garanti för att skydda hunden, och det ingår i trippelsprutan mot Smittsam leversjukdom (HHC), valpsjuka och parvo. Vaccinering rekommenderas om hunden deltar eller vistas på tävling, utställning eller på pensionat/dagis/kennel. Vaccinering bör även övervägas om hunden bor i ett hundtätt område och träffar mycket hundar, t ex på hundkurser. Vaccin mot kennelhosta ger inte ett hundraprocentigt skydd mot smitta, men om hunden ändå blir sjuk förkortas sjukdomstiden och symptomen blir mildare. 

Efter grundvaccination måste hunden återvaccineras för att behålla sitt skydd. Enligt uppgifter jag har fått skall hunden återvaccineras med 6 månaders mellanrum om vaccination via hundens nacke är använt, medan vissa veterinärer sagt ca var 4:e månad. Andra veterinärer har sagt årligen. Det beror också vilken typ av vaccin som hunden fått. Vaccinet som ges via näsan sägs ge skydd ca 12 mån. Tala med din veterinär hur ofta hunden skall vaccineras. Ta alltid med vaccinationsintyget vid varje vaccinationstillfälle.


Nobivac KC vet

Nobivac KC vet, är ett näsdroppsvaccin mot parainfluensa och Bordetella bronchiseptica som är de två vanligaste orsakerna till kennelhosta. Årlig vaccinering med Nobivac KC vet ger därför ett bredare skydd mot kennelhosta. Näsdroppsvaccin har den fördelen att vaccinet hamnar på samma ställe som den riktiga smittan gör, dvs i nosen. Imunförsvaret har vissa celler strax under slemhinnan som mycket snabbt reagerar och skickar ut antikroppar i slemhinnan. Därför går det snabbare att bygga upp ett skydd mot kennelhosta med näsdroppsvaccin än med andra konventionella vacciner. Tidigare har man endast kunnat vaccinera mot parainfluensa (det vaccin som hunden får i nacken). Det tar då längre tid att utveckla ett immunförsvar mot sjukdomen. I sällsynta fall kan hunden hosta eller nysa någon dag efter vaccinering med näsdroppsvaccin, men det är inget som behöver behandlas utan går över på något dygn. Hunden behöver inte isoleras från andra hundar, då detta inte är något som kan smitta. Efter grundvaccination måste hunden återvaccineras för att behålla sitt skydd. Tala med din veterinär hur ofta hunden skall vaccineras. Ta alltid med vaccinationsintyget vid varje vaccinationstillfälle.


Att tänka på inför vaccinationen

Hunden ska vara frisk vid vaccinationstillfället. Inälvsmaskar och deras larver kan påverka immunsystemet och effekten av vaccinet kan bli sämre. Det kan därför vara klokt att avmaska hunden ca en vecka före vaccination. Avmaskningsmedel finns receptfritt på apotek. Kontakta din veterinär om du är osäker på vilket du skall använda. Det är alltid lämpligt att undvika hård ansträngning dagarna efter vaccination.


Sjukdom trots vaccinationen

Det finns inget vaccin som kan garantera ett fullständigt skydd mot sjukdomen. Trots att Intervets vacciner ger ett optimalt skydd, kommer det alltid att finnas hundar som helt enkelt inte kan bilda en tillräcklig mängd antikroppar. Det finns mer än en orsak till ett sådant bristande svar på vaccinationen. De antikroppar som valpen får i sig via modermjölken kan störa utvecklingen av de nya antikropparna som valpens eget immunsystem skall bilda som en reaktion på vaccineringen. Vissa hundar kan sakna tillräcklig förmåga att producera antikroppar. Detta kan också ses hos hundar som vid vaccinationstillfället har någon sjukdom. Om en hund vaccineras under inkubationstiden kan sjukdom ändå bryta ut, eftersom det tar ett antal dagar innan ett tillräckligt vaccinationsskydd har bildats. Det är därför viktigt att hunden är frisk vid vaccinationstillfället. Vissa läkemedel kan också hämma immunsystemet och ge ett sämre vaccinationsskydd. Det vanligaste läkemedlet i denna grupp är kortison.


Mer information:


Kennelhosta - SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt)

Intervet - kennelhosta (vaccintillverkare)