Om olyckan är framme

VARFÖR AVTAL? - OM OLYCKAN ÄR FRAMME


Avtal behövs VARJE gång din hund kommer till oss. Avtalet är en överenskommelse mellan dig som kund och oss på MM Hund. Det är också en förutsättning för att din hund skall kunna få den omsorg, mat och skötsel den behöver oavsett vem som sköter om den. I avtalet finns hundens alla uppgifter, dina kontaktuppgifter och kontakt till någon annan person som inte är med på din/er resa. Dessa uppgifter behöver MM Hund använda när något händer. Vi hoppas naturligtvis att inget händer med vare sig hunden, med oss eller med dig/er. Men vad är det då som kan hända?


Hunden

Ja, din hund kan bli sjuk eller skadad under sin tid hos oss. De flesta kunder tänker vanligen på hundslagsmål, men det är det minsta jag oroar mig för, även om det trots alla försiktighetsåtgärder kan inträffa. Vanliga saker som kan inträffa såväl här, som hemma i hundens vardag, är öron- eller ögoninflammation, urinvägsinfektion, orm- eller insektsbett, livmoderinflammation, magsjuka eller andra akuta tillstånd. Inträffar något mindre akut, då kontaktar vi alltid hundens ägare. Inträffar ett akut tillstånd åker vi omedelbart till veterinär med din hund, samtidigt som vi försöker nå dig eller kontaktpersonen du angett i avtalet..


MM Hund

Även vi på MM Hund kan drabbas av allvarliga olyckor och/eller sjukdomar. Då hjälps vi åt inom familjen, men har också vänner och kollegor som kan rycka in och ta hand om de gästande hundarna. Då behöver våra vikarier information om hur din hund skall skötas på bästa sätt och de behöver veta om eventuella rädslor eller egenheter som din hund har, samt hur ofta och hur mycket din hund skall äta. Men det är också så att jag (Mimmi) omöjligen kan hålla alla hundars skötsel, specialbehov och matransoner i huvudet, även om din hund har varit här flera gånger.


Du som kund

Om du som kund blir sjuk eller skadad under tiden din hund är här, behöver vi ytterligare en (eller flera) kontaktperson/er som vi kan kontakta om vi inte får kontakt med dig, eller om hunden inte blir hämtad enl överenskommelse. Vi har tyvärr bla råkat ut för dödsfall inom hundens familj under hundens tid här, liksom svåra sjukdomar i hundens familj. I den händelse att du som kund inte har möjlighet att diskutera en handlingsplan för din hund, behöver vi på MM Hund någon annan som kan föra din och din hunds talan, tills du själv kan ta hand om din hund igen.


Pensionatsavtalet är därför till för allas vår säkerhet, om det sker oplanerade händelser. Oförutsedda saker kan inträffa även om din hund bara är här några timmar!


Om något inträffar vill vi alltid ha aktuella kontaktuppgifter och aktuell info om din hund.


MM Hund

Hälsa gärna på oss men ring och avtala tid. Bara förbokade besök!

Timmerhult 420

473 93 HENÅN

Plusgiro:: 155 19 70-5

MM Hund på Facebook

Epost: mimmi@mmhund.se